»
»

На своїх заняттях з програмування я активно використовую проектний метод навчання. Це один з найефективніших засобів формування у студентів навичок самостійної роботи, вміння розробляти складні програмні комплекси, проводити тестування , виправляти помилки.

Коли розпочинається учбовий процес, я ставлю перед кожним студентом завдання зробити власний проект, котрий наближається за своєю складністю до тих завдань, які вони будуть виконувати, працюючи інженерами-програмістами. На моїх заняттях студенти розробляють наступні проекти: «Інтернет-магазин, «Диспетчер списків розсилки», «Поштова служба», «Система керування контентом», «Купівельний візок», «Інформаційна банківська система». Я надаю їм методичні вказівки для розробки проекту с детальним описом процесу створення програмного продукту.

На першому етапі розробки проекту студенти формують структуру бази даних, створюють необхідні таблиці, формують зв’язки між ними.  Після цього вони проводять заповнення бази даних згідно завдання.

На   другому етапі ведеться розробка головних  модулів,  за допомогою яких здійснюється функціонування проекту. Я контролював розробку кожної програми, щоб не було помилок, а студенти доповідали мені про стан розробки проекту. При цьому я постійно робив вказівки для подальшого розвитку проекту. При виникненні складнощів я допомагав студентам написати правильний код.  

На третьому етапі студенти розробляють механізми авторизації, щоб проектом могли користуватися інші люди. Програмне забезпечення було розроблено таким чином, щоб адміністратор мав найбільші права, а інші користувачі мали обмежені права.

На четвертому етапі проект проходить  тестування на наявність помилок. В цьому процесі приймає участь як викладач, так і студент.

Найбільш вдалим вийшов проект, в якому студент-відмінник розробив проект  «Система обслуговування клієнтів».

Після ретельної перевірки проекту студенти готують презентацію. На підсумкових заняттях проходить захист з виставленням оцінок. Слід зауважити, що більшість моїх студентів вправно справляються с завданнями і успішно захищають свої проекти.

 

Автор: